Sinds mei 1997 is het vliegveld van Grimbergen-Lint opnieuw geopend voor General Aviation. De uitbating van het vliegveld is in handen van de vzw Recreatief Vliegveld Grimbergen (RVG) die bestuurd wordt door leden van de Vliegclub Grimbergen vzw en de Sabena Aeroclub.

Op deze pagina's vindt u een overzicht van de regels en procedures aangaande het gebruik van het vliegveld en het bijhorende luchtruim alsook enkele foto's van het vliegveld.

Deze pagina's zijn louter informatief ! Voor uw vlucht(voorbereiding) dient u gebruik te maken van de geŽigende documenten (luchtvaartkaarten, AIP, NOTAM's, enz.)